Ďakujeme za nákup novej skautskej košele a prajeme mnoho krásnych chvíľ pri plnení skautského programu. Na obrázku sú znázornené jednotlivé sektory kam sa našívajú nášivky podľa svojho zaradenia.

Momentálne sa Rovnošatový predpis Slovenského skautingu aktualizuje. Návod priebežne doplníme.

 


 

  • Pri našívaní nášiviek na pravý a ľavý rukáv odporúčame začať 2 cm od ramenného švu.
  • Nášivka oddielu sa prišíva na ľavom rukáve 10 mm pod nášivkou zboru.
  • Nášivka družiny, rady a komisie sa prišíva 10 mm pod nášivkou oddielu – vpravo, na vnútornej strane rukáva. V prípade umiestnenia nášivky družiny samostatne (bez nášivky funkčného označenia) je možné ju nosiť v strede rukáva. Nosí sa len jedna nášivka družiny, rady či komisie. Nášivka rady či komisie nahrádza nášivku družiny.
  • Nášivka funkčného označenia sa prišíva 10 mm pod nášivkou oddielu – vľavo, na vonkajšej strane rukáva, s medzerou 5 mm od nášivky družiny. Nosí sa len jedno funkčné označenie spravidla aktuálne najvyššej vykonávanej funkcie.
  • Na pravý rukáv sa umiestňujú programové nášivky v poradí: výzvy, odborky a voľné programové moduly. Našívajú sa v priestore 20 mm od horného švu rukáva a 10 mm nad gombíkom rukáva. Vzdialenosť medzi jednotlivými radmi je 5 mm.
  • Nášivka Slovak republic sa nosí tesne nad pravým vreckom skautskej košele zarovnaná na stred.
  • Nášivka WOSM sa u skautov sa nosí v strede ľavého vrecka skautskej košele.
  • Nášivka WOSM sa u skautiek nosí na ľavom vrecku skautskej košele, s medzerou 5 mm od medzinárodného odznaku WAGGGS, bližšie k zapínaniu košele, v strede.
  • Nášivka WAGGGS sa u skautiek nosí na ľavom vrecku skautskej košele, s medzerou 5 mm od medzinárodného odznaku WOSM, bližšie k rukávu košele, v strede, samostatne sa nenosí.